Voordat we de schooldag beginnen, lezen we samen met de kinderen uit de bijbel. We bidden met elkaar en we zingen veel christelijke liederen. ‘Dat doen we op een heel laagdrempelige manier, zodat het voor de kinderen makkelijk is te koppelen aan hun belevingswereld’, vertelt leerkracht Laura van groep 6.

‘De Ark staat open voor ieder kind. Vanuit onze christelijke identiteit willen we onze leerlingen de boodschappen van Jezus meegeven. Hij leerde ons liefhebben, vergeven, eerlijk zijn en met vertrouwen de wereld ontdekken. Liefde, respect, veiligheid en vertrouwen, daar draait het om op de Ark.’

Het goede doen

‘Hoe ga je met elkaar om? Houd je de deur voor iemand open? Help je een ander als die pijn heeft? In de omgang met elkaar kijken we ook hoe Jezus met andere mensen omging. We leren kinderen om, net als Jezus, goed te doen voor en met onze naaste, zodat de kinderen ook van elkaars voorbeeld kunnen leren.’

“We doen het samen’”

- Laura

Betrokken ouders

Normen en waarden, dat vinden we belangrijk. Maar ook dat mensen die bij ons op school komen, zich welkom voelen. Ouders, bijvoorbeeld. We kunnen niet zonder ze en we zijn blij met zoveel betrokken ouders die ons willen helpen bij bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten. De traditionele christelijke feesten vieren we uitgebreid op school of in de kerk. De kerstviering vindt in de kerk de Goede Rede plaats, waar we mee samenwerken. Het bijbelverhaal wordt dan helemaal verteld en uitgebeeld.’

Uit de bijbel lezen

"We lezen iedere ochtend in de kring samen uit de bijbel, volgens een bijbelrooster dat we afstemmen met Hart voor Haven. In iedere klas hebben we een kinderbijbel waar we uit lezen en we hebben ook leuke prentenboeken. Zo brengen we de bijbelverhalen dichtbij de belevingswereld van kinderen."

Bidden

‘We bidden ook samen met de kinderen. Bij de kleuters bidt de juf en luisteren de kinderen, in de hogere klassen doen we bijvoorbeeld een kringgebed. Dan mag iedereen om de beurt iets zeggen. Wil je liever niks zeggen? Dat is ook prima. We hebben elkaar nodig en we doen het samen.’