Schoolwijzer 2019-2020


Onderwijsdoelen

Wij zijn een christelijke basisschool. Wij geloven in liefde, veiligheid, respect...

Onderwijsresultaten

Wij zijn een school die heel bewust kijkt naar de hulpvraag van de leerlingen...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen.........

Onderwijsbehoefte

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt thematisch gewerkt vanuit de...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder..........

Ouderbijdrage en opvang

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de schoolvakanties...

Identiteit

De verhalen uit de Bijbel helpen ons vandaag en in de toekomst...

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit..