Rust. Dat vinden we heel belangrijk. Waarom? Omdat het nu eenmaal prettig werkt, leert en ontdekt in een rustige omgeving. ‘Met zijn allen doen we dan ook ons best om een rustige, prettige sfeer te creëren op onze school’, vertelt directeur Tjesjen.

‘Ik ben trots op ons gedreven team!’

- Tjesjen

‘Liefde, respect, veiligheid en vertrouwen; dat zijn onze ankerwoorden. We spreken met elkaar af hoe we met elkaar omgaan en dat we elkaar erop aanspreken als het niet zo is. Pas als je lekker in je vel zit, kun je optimaal leren en werken. Voor ons is de bijbel de basis, omdat daarin wordt verteld hoe we met elkaar omgaan. Dat willen we graag toepassen in de praktijk.’

Vertrouwen

"We willen dat iedereen op de Ark zich gezien, gehoord en geliefd voelt. Ieder kind mag een eigen mening hebben, met respect voor de ander. We leren op onszelf en op de ander te vertrouwen en tot slot zijn er grenzen en regels nodig om te zorgen dat school een veilige omgeving is."

Kanjertraining

‘Om het onderling vertrouwen in de klas te bevorderen, werken we met de Kanjertraining. Vertrouwen is namelijk de basis voor het creëren van rust in de klas. We spreken met elkaar klassenregels af en met de methode Taakspel leren kinderen hoe taakgericht kunnen werken. We vinden rust zo belangrijk omdat we merken dat kinderen zich hierdoor beter kunnen concentreren.’

Gezond eten en drinken

‘Wat ook voor veel rust in de klas zorgt is het continurooster waarmee we werken. Onze leerkrachten richten zich tussen 08.15 tot 14.00 uur volledig op de leerlingen. Ook tijdens de pauzes. Tijdens de lunch eten ze gezellig met de kinderen mee. En dan geven we “stiekem” alvast het goede voorbeeld door gezond eten en drinken mee te nemen.’

Kunst en cultuur

‘De Ark is een actieve school, waar van alles gebeurt. Zo heeft iedere groep één keer per jaar een klassenoptreden voor de ouders van die groep en voor alle leerlingen. Door het jaar heen besteden we aandacht aan kunst en cultuur. Via Collage Almere krijgen de kinderen blokken van vier lessen van vakdocenten en via Stad & Natuur Almere natuurlessen op locatie of werken we met lespakketten op school. Onze school staat in een prachtige, groene omgeving.’

Passie

Onze leerkrachten staan met passie voor de klas. Ze zien ieder kind en zijn betrokken. Iedere dag proberen we samen het beste uit ieder kind te halen. Ik ben heel trots op ons team!’