Liefde, veiligheid, respect en vertrouwen.

Christelijke basisschool De Ark is gevestigd in het mooie en groene Almere-Haven. We zijn een kleine en gezellige school waar persoonlijke aandacht voorop staat. We zijn een christelijke bassischool.

We geloven in liefde, veiligheid, respect en vertrouwen. Deze woorden hebben kracht. Zij zijn zichtbaar in onze school, in ons handelen en zijn. We geloven in de kracht van onze leerlingen en hun eigenheid, in we ze zijn en wie ze worden. Op De Ark helpen we elkaar om de beste versie van onszelf te worden.

Ons team bestaat uit een enthousiaste groep leerkrachten, een onderwijsassistente, leerkrachtondersteuner, event manager, vakleerkracht bewegingsonderwijs, een administratief medewerker, gastvrouwen, een intern begeleider en een directeur.

Ons onderwijs is opbrengst- en doelgericht. De leerkracht organiseert de leerstof zo dat onze leerlingen zelf aan het denken worden gezet. Onze leerlingen zijn deels eigenaar van en medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Het team van De Ark is eindverantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs.

Met zorg stemmen we ons onderwijs af op wat passend en goed is voor de individuele leerling, voor de groep en voor onze leerkrachten. In dit magazine lees je hier meer over.

De Ark hecht veel waarde aan het bijbrengen van respect, discipline en goede omgangsvormen, omdat de school ernaar streeft haar leerlingen op te leiden tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen die zich sociaal-maatschappelijk optimaal kunnen ontplooien.

Veel leesplezier!

Tjesjen Kuiper - Douma

Directeur De Ark