Engels vanaf groep 1

“De nadruk ligt op het spreken”

“Op De Buitenburcht wordt vanaf groep 1 op een laagdrempelige manier Engelse les gegeven,” zo vertelt leerkracht Eva Slot. “We zijn onderdeel van een grotere wereld. Engels hoort daarbij. Communiceren met de hele wereld wordt steeds makkelijker, het is fijn als je dan de taal goed begrijpt.”

Native speakers

In de groepen 1 tot en met 3 komt een vaste leerkracht in de groep om de lessen Engels te verzorgen. Er wordt  spelenderwijs kennis gemaakt met de Engelse taal door middel van spelletjes, liedjes en verhalen. Daar waar mogelijk zoeken we aansluiting met de belevingswereld van de jongste kinderen.

“Echt gaaf om te zien wat ze allemaal geleerd hebben”

Juf Eva

Engels spreken

“De nadruk ligt op spreken en het met elkaar leren spreken. We schrijven ook, maar durven praten met elkaar in het Engels vinden we belangrijker. Omdat we er mee beginnen als de kinderen nog heel jong zijn, is het voor hen de gewoonste zaak van de wereld. Ook komen ze met de Engelse taal in aanraking als ze televisiekijken. Ze vinden het leuk om zelf te leren spreken in de klas.”

Spelletjes in het Engels

“in groepen 4 tot en met 8, gegeven door een native speaker." De lessen zijn divers. Zo doen we weleens spelletjes. De ene leerling heeft een vraag, de ander heeft het antwoord. Zoek elkaar in de klas zodat vraag en antwoord bij elkaar horen. Op die manier is het vertrouwd voor iedereen.”

Spreekbeurten

“Leerlingen van groep 8 houden allemaal een spreekbeurt van vijf minuten in het Engels. Ze mogen zelf een onderwerp kiezen. Veel dieren en landen worden dan besproken. Soms vinden ze het vooraf best spannend. Achteraf is het voor ieder kind een overwinning. Echt gaaf om te zien wat ze allemaal geleerd hebben.”