Schoolwijzer 2018-2019


Onderwijsdoelen

De Buitenburcht biedt een veilige leeromgeving waarbinnen passend...

Onderwijsresultaten

Sinds schooljaar 2017-2018 neemt De Buitenburcht de IEP eindtoets a...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen...

Onderwijsbehoefte

In de groepen 1 en 2 leren de kinderen spelenderwijs en wordt uitgegaan...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder...

Ouderbijdrage en opvang

We vragen u een vrijwillige ouderbijdrage per jaar...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

Onze school staat open voor alle kinderen waarvan de ouders positief staan...

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit..........