Talenten ontdekken

“We kijken wat kinderen nodig hebben”

“Een sprankelende school waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken,” zo beschrijft intern begeleider Carla Maas De Buitenburcht. “Hier kijken we wat kinderen nodig hebben. We zijn consequent en doen dus wat we zeggen.”

Gemoedelijke sfeer

“De leerkrachten hebben een coachende en begeleidende rol, maar sturen tegelijkertijd aan op het behalen van de doelen. De Buitenburcht is sinds schooljaar 2019-2020 een Vreedzame school. Dat zorgt voor een basis doordat leerkrachten dezelfde taal spreken en deze aanpak hanteren. Kinderen leren respect tonen en weten dat ze het ook terug mogen verwachten. De sfeer is daardoor gemoedelijk. Natuurlijk gebeurt er weleens iets. Kinderen kunnen dat vaak zelf oplossen omdat ze dat leren in de klas. Lukt dat niet alleen, dan vragen ze hulp bij een klasgenoot en zo nodig bij een leerkracht.”

“Het is belangrijk om je talenten te ontdekken en ontwikkelen”

Juf Carla

Kennismaking

“Bij de kennismaking met nieuwe ouders vertellen wij over onze school. Ook willen we graag dat ouders over hun kind vertellen. Samen met ouders praten we over wat een kind al kan en wat het nog moet leren. In overleg bepalen we wat het kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Ook krijgen wij een overdracht vanuit de peutergroep of het kinderdagverblijf.”

Wat heeft een kind nodig?

“Tijdens de hele schoolperiode kijken we wat de leerling nodig heeft. Je leert waar je aan toe bent. Alle lessen zijn gericht op snappen wat je doet. Tafels leren we niet alleen door te stampen. De tafel van 3 maken we bijvoorbeeld concreet door de leerlingen groepjes van 3 te laten maken. Hoeveel groepjes kinderen kun je dan met de klas maken?”

Talenten ontdekken

“Voor ieder kind is het belangrijk om zijn talenten te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Je mag er zijn. Onze leerkrachten doen alles om zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen. Als er ondersteuning nodig is omdat een leerling extra uitleg of meer uitdaging nodig heeft, nemen we ouders hierin mee. Ons contact met ouders is heel belangrijk. We zijn samenwerkingspartners.”