Thematisch onderwijs

“Kinderen gaan blij naar school”

Op De Buitenburcht wordt thematisch onderwijs gegeven. “Doordat kinderen meer ontdekkend leren, zijn ze erg enthousiast.” Zo legt leerkracht Dorenda de Boer uit. “Het thema komt terug in alle vakken om de lessen levendiger te maken.”

Verwonderen

“Tijdens het thema voedsel en landbouw sprak ik met groep 5 en 6 bijvoorbeeld over waar groenten vandaan komen. Waarom ligt het ene product wel in de koeling en het andere niet. Kinderen verwonderen zich en zo komen er onderzoeksvragen bij ze boven. Daarna gaan ze aan de slag met uitzoeken en bewijzen vinden.”

Gemotiveerde kinderen

“Ons doel is om gemotiveerde kinderen in de groep te hebben door deze manier van werken. Ik zie stralende ogen en daar geniet ik van. Als je een lastig vak als begrijpend lezen koppelt aan dit thema gaat een tekst veel sneller leven. Je zit er helemaal in dus dit past erbij. Heerlijk om zo te mogen werken.”

Blij naar school

“Door verhuizing kwam er een leerling van een andere school bij mij in de groep. Hij was direct enthousiast. Hij vertelde aan zijn ouders dat hij niet alleen hoeft te luisteren maar vooral veel zelf mag doen. Als een kind zo blij naar school gaat, staat het open om te leren. Daar doen we het voor.”

“Deze manier van werken, maakt mijn vak veel leuker”

Juf Dorenda

Samen soep maken

“Na een verhaal over soep, wilde de klas zelf steensoep maken. Iedereen nam iets mee van huis. Spontaan kwamen de ideeën. We hebben samen de ingrediënten gesneden, gekookt en lekker gegeten. Mooi om het initiatief van de klas te volgen en samen tot heerlijke soep te komen.”

Leuk vak

“Deze manier van werken, maakt mijn vak veel leuker. Als team onderzoeken we wat we willen doen. We geven geen lessen statisch uit een boekje maar proberen alles met elkaar te verbinden. Spelling en met name rekenen zijn vakken die we nog wel methodisch volgen. De verschillende taaldomeinen koppelen we aan het thematisch onderwijs. Als de kinderen dan een stelopdracht maken, bijvoorbeeld een recept uitschrijven binnen het thema voedsel en landbouw, dan streven wij ernaar dat de kinderen toepassen wat ze hebben geleerd.”