"Jonge kinderen willen heel graag leren."

Jonge kinderen willen heel graag leren. Op De Buitenburcht willen wij dat kinderen met plezier blijven leren. Wij vinden het fantastisch als een jonge leerling ontdekkend leert wat drijven en zinken is en daar honderduit over vertelt. Wij worden blij als leerlingen zelf onderzoeksvragen formuleren en bijvoorbeeld willen ontdekken en leren welke ecosystemen in de sloot te vinden zijn.

Naast het vasthouden van de liefde voor leren, staat het behalen van leerdoelen centraal op onze school. Wij willen dat kinderen goed leren rekenen, zich goed mondeling en schriftelijk leren uiten, belangrijke informatie uit teksten leren halen en ICT-vaardig worden. Kortom, zich in de toekomst zelfstandig kunnen redden en beschikken over de vaardigheden van de 21ste eeuw.


Op De Buitenburcht koppelen we leeropdrachten aan de thema’s van het wereldverkenningsonderwijs. Als een groep zich verdiept in het zonnestelsel, kunnen de leerlingen begrijpend lezen oefenen aan de hand van teksten over dit onderwerp. Zij kunnen ook creatieve verhalen schrijven over een reis in de ruimte en tegelijkertijd oefenen met de correcte spelling en interpunctie. Zo maken wij leren zinvol.

We hopen dat dit digitaal magazine een doorkijkje geeft in wie wij zijn en waar wij voor staan. Heeft u na het lezen specifieke vragen of wilt u graag de sfeer op school proeven, maak dan een afspraak voor een gesprek. Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom!

Jenneke Kester

directeur De Buitenburcht