Schoolwijzer 2018-2019


Onderwijsdoelen

Op De Driemaster staat, naast het aanbieden van nieuwe kennis...

Onderwijsresultaten

Doorstroom naar het voortgezet onderwijs van de afgelopen vijf schooljaren...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen...

Onderwijsbehoefte

De Driemaster werkt samen met Humpie Dumpie...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder...

Ouderbijdrage en opvang

We vragen u een vrijwillige ouderbijdrage per jaar...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

De Driemaster is een christelijke ontmoetingsschool...

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit...