Positief klimaat

“Alle leerkrachten spreken zo dezelfde taal”

De Driemaster werkt het hele jaar door aan een positief klimaat. “Dit is zo belangrijk, dat kun je niet afdoen met ‘een keer een lesje’. De Vreedzame School geeft handvatten om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Ook leer je je eigen mening vormen en die ook mogenuitdragen,” zo legt Sabrina Haye, juf van groep 5/6 uit.

“Kinderen zeggen al snel dat ze ruzie hebben. Wij leren de kinderen wat het verschil is tussen een ruzie en een conflict. Soms blijkt het te gaan om een misverstand. Dit maakt in de klas een wereld van verschil. Bij de kleuters worden situaties voorgedaan met handpoppen.”

Lekker-in-je-vel-lijn

Bij De Vreedzame School leren de kinderen hart te hebben voor elkaar. Dit betekent dat ze leren omgaan met gevoelens. “Iedere dag hangen de leerlingen hun gevoelsknijper aan de lekker-in-je-vel-lijn in de klas. Daarmee geef je aan hoe je je voelt die dag. Zo kun je rekening houden met de gevoelens van een ander. Dan begrijp je ook als iemand zegt ‘nu even niet’.”

“Ik vind het mooi dat kinderen kritisch reageren”

Juf Sabrina

Iedereen spreekt dezelfde taal

“In iedere klas werken we op hetzelfde moment aan een thema. Als het gaat om ‘hebben we oor voor elkaar’ wordt dat in iedere groep behandeld op een manier die bij de leeftijd past. De basis is voor iedereen duidelijk. Zo kijk je elkaar aan als je antwoord geeft. Alle leerkrachten spreken zo dezelfde taal en dat is erg duidelijk voor kinderen.”

Kritisch nadenken

“We laten oplossingen voor conflicten zoveel mogelijk uit de kinderen komen. We leren de kinderen om op zoek te gaan naar een win-win oplossing en om een compromis te sluiten. We vinden het belangrijk dat kinderen weten dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn. Ook mag je een keer geen mening hebben. Mijn klas doet dagelijks mee met de stelling van het Jeugdjournaal. Daar geef je altijd aan of je het eens of oneens bent. In mijn klas vinden ze dat je ook geen mening moet kunnen invullen. De kinderen zijn het dan een beetje eens en een beetje oneens met de stelling, of weten er niet genoeg vanaf om een mening te vormen. Ik vind het mooi om te ervaren dat ze kritisch reageren op dingen om zich heen. Er wordt echt over nagedacht.”

Opstekers geven

“Complimenten heten opstekers. Ik geniet als ik hoor ‘Wat fijn dat je een opsteker geeft’. We bespreken ook in de klas wat het met je doet als je een opsteker krijgt. Je merkt echt dat je iets doet aan het leefklimaat. Hopelijk nemen ze dat mee voor later.”