Waarom kies je voor De Driemaster

“Een buurtschool met betrokken mensen”

De Driemaster is een christelijke basisschool in de Stedenwijk. “De kleinschaligheid wordt als erg prettig ervaren,” aldus directeur Susan Benning. “We kennen ieder kind en werken samen met de peuterspeelzaal. De lijnen zijn hier erg kort.”

“Een buurtschool, zo zou ik De Driemaster beschrijven. Iedereen is enorm betrokken. Zo wordt het plein ook buiten schooltijd door ouders in de gaten gehouden. Voor ons mooie plein waar natuurlijk buitenspelen centraal staat, voelen we ons samen verantwoordelijk. We hebben een diverse populatie op school. Daar is oog voor vanuit onze christelijke identiteit.”

Verlengde schooldag

“We bieden twee keer in de week een verlengde schooldag. Onze leerlingen kunnen dan een uur langer oefenen onder begeleiding van onderwijsassistent. De uren zijn bestemd voor rekenen en taalvaardigheid en zitten altijd vol. De kinderen willen graag oefenen. Het is altijd gezellig. Veel wordt er in spelvorm aangeboden.”

“Samen zijn en samen leren is voor ons erg belangrijk"

Juf Susan

Wat heb jij nodig?

“Op De Driemaster kijken we wat een kind nodig heeft. Wat moet jij nog leren, daar draait het om. Waar mogelijk werkt ieder kind op zijn eigen niveau. Dan kunnen we gericht oefeningen geven.”

Samen leren

“Samen zijn en samen leren is voor ons erg belangrijk. We werken regelmatig groepsdoorbroken, zo leer je elkaar goed kennen. Eens per maand komen we samen in de centrale ruimte. Dan zingen we voor alle kinderen die jarig zijn geweest. Ook doen we toneelstukjes. Het is altijd een gezellig moment zo met zijn allen.”

Ouders en school werken samen

“Ouders en school gaan hand in hand om het beste uit ieder kind te halen. Er zijn diverse contactmomenten en ouders weten de school te vinden als er iets is. Wij communiceren regelmatig over het kind, de klas en de school. We organiseren oudercafés waar ouders met elkaar in gesprek kunnen of voorlichting krijgen rondom een thema, bijvoorbeeld voorlezen en woordenschat.

Kinderopvang in school

“We werken veel samen. Met partners in de wijk en Berenstad kinderopvang. De peuterspeelzaal in de school zorgt er voor dat de kinderen eigenlijk nauwelijks hoeven te wennen als ze naar de basisschool gaan. Door andere organisaties wordt onze school na schooltijd ook regelmatig gebruikt. Er is typeles in school na schooltijd en ook wordt er Engelse les aangeboden voor kinderen en volwassenen bij voldoende aanmeldingen.”