Kinderen vinden anders zijn lastig

“In De Duiventil snappen ze elkaar”


De Duiventil komt tegemoet aan de onderwijsbehoeftes van meer- en hoogbegaafde kinderen. “Ze vliegen hier letterlijk in en uit. We leren de leerlingen vaardigheden die ze meenemen naar hun eigen klas,” zo legt Gretha Leijendekker uit.


“Saai bestaat niet.” Gretha is duidelijk. Ze is naast haar werk in groep 8 van De Dukdalf ook juf van De Duiventil. “De leerstof is vaak te makkelijk of juist te moeilijk, maar nooit ‘saai’. We willen deze leerlingen leren doorzetten, niet opgeven als het niet lukt. Daar moeten ze mee leren omgaan. Je mag fouten maken, niet alles lukt in één keer.”

Leren reflecteren

Leerlingen hebben coaching nodig

Gretha wil graag wat vooroordelen over deze kinderen wegnemen. Niet alle snelle denkers scoren hoog op de toetsen, ze weten niet alles ‘zomaar’. “Wel hebben ze allemaal coaching nodig. We leren ze reflecteren. Wat heb je gedaan? Was het effectief? Wat zou je de volgende keer anders doen?

Geweldig om te zien hoe ze elkaar versterken

Juf Gretha

Doelen stellen

“Ouders van Duiventillers merken aan hun kind dat het lekkerder in zijn vel zit, dat is waar we het voor doen.” In de Duiventil leren kinderen persoonlijke doelen stellen, deze bespreken we ook met hen en presenteren zij aan ouders. We vinden een goede samenwerking tussen ouders en school heel belangrijk. Daarom bespreken we rapporten samen met ouders én het kind. 

Leerzame ervaring

“In de reguliere groepen hebben meer- en hoogbegaafde kinderen soms het gevoel dat ze anders zijn. In De Duiventil snappen ze elkaar.” Een groep meiden maakte een poppenkast voor de kleuters. “Geweldig om te zien hoe ze elkaar versterkten. Er werd niet alleen een verhaal geschreven, maar ook werden de poppenkast en de poppen gemaakt. Een super leerzame ervaring want gedurende het proces bedachten ze welk materiaal er nodig was en hoe de poppenkast kon blijven staan.”

“De overgang naar het voortgezet onderwijs kan moeizaam verlopen voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Je bent aangewezen op je leervaardigheden en het leren plannen. Dat zijn dingen die we graag bijbrengen in De Duiventil,” zo legt Gretha enthousiast uit.