“Kinderen leren meer als je ze laat ontdekken”


Spelend en ontdekkend leren begint al in de kleutergroepen van De Dukdalf. “Kinderen leren veel meer als je ze zelf laat ontdekken,” zo vertelt Astrid Visser vol passie. De ogen van de kleuterjuf stralen als ze praat over Li La Land. “Met een koffer vol poppen neem ik de kleuters mee in een fantasiewereld die veel raakvlakken heeft met de werkelijkheid.”


“De toren van Pisa roept veel vragen op in de klas. Hoe kan het dat het gebouw scheef staat? Waarom valt hij niet om? De kinderen gaan zelf bouwen en ervaren het effect van de zwaartekracht. Kapla, Lego en houten blokken zorgen allemaal voor een andere toren. We smelten ontwikkelingsgebieden samen en praten zo al spelenderwijs met jonge kinderen over architectuur. De middenbouw bouwt dan bijvoorbeeld samen bruggen. Zo wordt steeds een verdiepingsslag gemaakt.”

Kunstwerken maken

Kinderen leren veel meer als je ze zelf laat ontdekken

Ook kunst krijgt via Li La Land een plek in de klas. “De slang komt tevoorschijn en vraagt de kinderen iets te maken. Zo maken ze van ijzerdraad zelf een kunstwerk. Je buigt en buigt net zo lang tot er iets moois is. Daarna hangen kinderen er iets aan wat tegengesteld is. Bijvoorbeeld een tak omdat die niet kan buigen.”

Voor ieder kind zit er iets bij waar hij blij van wordt

Juf Astrid

Creativiteit

Zelf verhalen maken

“Kleuters vragen om herhaling. Je ziet ze dan genieten en ik geniet net zo hard mee. Bij herhaling bedenken ze steeds andere dingen. Geweldig om te zien hoe die creativiteit tot stand komt. Naast de handpoppen zijn er vingerpoppen. De vingerpoppen mogen de kinderen zelf gebruiken voor hun spel. De verhalen zijn dan prachtig.”

“Het is betekenisvol leren. Tijdens ieder avontuur hebben de poppen hulp nodig van de kinderen. Zij mogen helpen, ontdekken en proberen. Zo doe je niet een werkje voor de juf en onthoud je het veel beter. Het sluit enorm aan bij 21e eeuwse vaardigheden die we door de school heen aanbieden. We leren op een leuke manier samenwerken, werken met computers, communiceren en problemen oplossen. Voor ieder kind zit er iets bij waar hij blij van wordt en zich verder ontwikkelt.”