Leren in een modern jasje

“We stampen geen plaatsnamen meer”


Naar school gaan is anders op De Dukdalf dan in ‘onze’ tijd. “We willen een onderzoekende houding stimuleren. Kennis vergaren doen we met elkaar,” zo legt René Schonewille uit. “Dat betekent dat we bijvoorbeeld geen plaatsnamen meer stampen, maar leren waar je langskomt als je met de trein van A naar B gaat.”


Betekenisvol leren heet dat. Niet de vaardigheid oefenen maar het onthouden zodat je het in de praktijk kunt gebruiken. “Elk kind heeft zijn eigen doelen, iedereen heeft zijn eigen weg om deze te bereiken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedere leerling aangeeft wat hij graag wil leren en als leerkrachten houden wij daarbij de leerlijn in de gaten.”

Kinderen leren kritisch en probleemoplossend denken

Meester René

Gepersonaliseerd leren

Bieden wat de leerling nodig heeft

“Gepersonaliseerd leren is vooral je instructie afstemmen op de leerbehoefte van de leerling. Je biedt wat hij nodig heeft. Het kind leert eigen keuzes maken en zoekt samen met de leerkracht naar de beste manier van leren. Zo raak je veel meer gemotiveerd.

Het kind volgen

“We volgen het kind en toetsen alleen waar nodig. Je beheerst het doel of niet. De maatschappij heeft niks aan de cijfers van een timmerman op zijn rapport, die moet een spijker op de goede plek kunnen slaan. Sommige dingen zijn niet toetsbaar, maar er wordt wel degelijk geleerd. Denk hierbij aan samenwerken en onderzoeksdoelen bepalen. Als wij het kind op niveau bedienen en het kan zelf keuzes maken dan gaat het werken vanzelf.”

Instructiefilmpje

Welke som wil jij de komende tijd oefenen? Na zo’n vraag krijgt René in groep 8 heel verschillende antwoorden. “Voor kinderen die behoefte hebben aan herhaling maak ik een instructiefilmpje Ze kunnen dat op de iPad bekijken als een som toch nog niet lukt.”

“ICT wordt als hulpmiddel ingezet. Kinderen leren kritisch en probleemoplossend denken. Ook hebben we een doorgaande lijn ontwikkeld voor programmeren en robotica. De Dukdalf geeft je houvast voor je toekomst.”