Schoolwijzer 2018 - 2019


Onderwijsdoelen

De Dukdalf is een plaats waar we leren om op een positieve wijze...

Onderwijsresultaten

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs. De afgelopen 5...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen...

Onderwijsbehoefte

In de kleutergroepen zitten de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder...

Ouderbijdrage en opvang

De Dukdalf vraagt van alle ouders een jaarlijkse financiƫle bijdrage ...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

Voor De Dukdalf staan de woorden protestants-christelijk. Deze woorden...

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit...