Samen sparen voor een beloning

“Het gaat om de positieve benadering”


Op een positieve manier werken aan taakgerichtheid en concentratie. Dat is waar Ariëlle Mol blij van wordt. De juf van groep 7 en gedragsspecialist geeft aan dat Taakspel, een programma voor sociaal emotionele ontwikkeling, op De Dukdalf al start bij de kleuters en dat het steeds verder wordt uitgebouwd.

“Er ontstaat een veiliger klassenklimaat omdat je complimenten geeft bij gewenst gedrag en omdat je ongewenst gedrag zoveel mogelijk negeert. De positief gestelde afspraken geven richting aan voor kinderen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Ik vraag wanneer iets wil lenen, Ik zorg er voor dat een ander kan werken en Ik ben met mijn eigen werk bezig.”

Als beloning in pyjama naar school

Juf Ariëlle

Positieve benadering

Ongewenst gedrag krijgt geen extra aandacht

Ieder groepje leerlingen start met een stapel kaartjes als de klok voor Taakspel wordt gezet. “We werken dan aan een specifieke afspraak of regel die we met elkaar extra oefenen. Als er een leerling ongewenst gedrag vertoont, pak je een kaartje van de stapel. Je geeft het ongewenste gedrag geen extra aandacht. Als er aan het einde van de activiteit nog minstens één kaartje ligt, is het doel gehaald. Ook hier gaat het om de positieve benadering. Zo letten de kinderen op wat de ander goed doet en leren ze complimenten geven.”

In pyjama naar school

De kinderen hebben genoten

Er wordt per groepje gespaard voor een beloning. In de onderbouw is dat een dagbeloning zoals een sticker. Ook wordt er gewerkt met een weekbeloning. In hogere groepen komt daar de maandbeloning bij. “Ik overleg altijd met mijn leerlingen. Laatst waren er diverse wensen. Van een filmpje op het digibord kijken, tot iets lekkers mee naar school nemen en in je pyjama naar school mogen. Ik heb dat gecombineerd tot in je pyjama met wat lekkers tv kijken op het digibord. De kinderen hebben genoten.”

“Elk team heeft een teamcaptain. Die leert op een positieve manier de leiding te nemen. Hij waarschuwt andere kinderen, dat wordt op een natuurlijke manier geaccepteerd. Het respectvol met elkaar omgaan onderschrijft de normen en waarden waar wij voor staan als christelijke school. Het is samen leren tot het ingeslepen gedrag is.”