Leerling moet maximale uit zichzelf halen

“Belangrijk dat je lekker in je vel zit”


“Ieder kind leert anders, ieder kind is uniek.” Miriam Janssen legt uit dat er binnen het onderwijs op De Dukdalf op drie niveaus wordt lesgegeven. Kinderen die moeite hebben of sneller gaan, krijgen daarnaast extra aandacht of meer uitdaging.”


“Iedere leerling moet op zijn niveau het maximale behalen en dat op een fijne en goede manier. Belangrijk is dat het kind lekker in zijn vel zit, want dan kom je tot leren. Een kleuter die voor het eerst bij ons is, moet wennen in de groep en gaat zich veilig voelen en zich ontwikkelen. Daarom werken we in de kleutergroepen met verschillende weektaken, passend bij wat het kind nodig heeft.”

Miriam hanteert graag de formule ‘talent x inzet x strategie = eindresultaat’. “Je kunt nog zoveel talent hebben, als je de strategie niet beheerst of geen inzet toont dan kom je er niet. Het is aan mij en mijn collega’s alle kinderen zo uit te dagen dat zij strategieën eigen maken om zo tot leren te komen. We noemen dit ook wel het aanleren van de 21e eeuwse vaardigheden.”

Ik word blij als een kind iets leert en mij een dikke knuffel geeft

Juf Miriam

Zelf nadenken

Ieder op zijn eigen niveau

“Juffen en meesters hebben soms de neiging te veel voor te kauwen. Op De Dukdalf proberen we dit onszelf af te leren. Bij de mededeling ‘Juf, ik weet het niet’ is het aan ons om verder te vragen. Lees de vraag, wat staat er? Bij welk stukje loop je vast?” Miriam laat haar leerlingen graag zelf nadenken. “Het gaat in de maatschappij niet alleen maar om kennis maar om vaardigheden als samenwerken en doorzetten.”

“Elke leerkracht wil dat het kind met plezier naar school gaat. Ik word blij als een kind iets leert en mij een dikke knuffel geeft. Je leert pas als je dingen nog niet weet, dat niveau moeten we aanbieden. Zo leert iedereen begrijpen, onthouden en toepassen. Zo gaan onze leerlingen goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs ongeacht het niveau.”