De Dukdalf geeft je houvast voor de toekomst! Op De Dukdalf betrekken we de maatschappij en de actualiteit bij ons onderwijsprogramma. We zien onze school als een plaats waar we mogen leren van en met elkaar. We geven kinderen handvatten om zich te ontwikkelen tot betrokken en kritische mensen. De Dukdalf biedt een veilige leeromgeving aan kinderen met verschillende achtergronden. 

Alle collega’s bevorderen de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en het leren samenwerken van kinderen. We leren de kinderen werken met taken en bieden hen keuze- en differentiatiemogelijkheden. Zelfstandigheid van kinderen vinden we heel belangrijk.


Op onze protestants-christelijke basisschool vieren we met elkaar vanuit onze identiteit en hebben we respect voor het geloof en voor elkaar. Op De Dukdalf werken we vanuit rust, ritme en regelmaat. We bieden de kinderen houvast door een duidelijk structuur in de lessen en opdrachten. Een ieder, kind en volwassene, is verantwoordelijk voor een positieve omgang met elkaar waardoor er een veilig klimaat is en blijft op de school. 


In dit digitale magazine vertellen we graag meer over onze school. Vergeet niet de video en animatie van De Dukdalf te bekijken. 


Alle collega’s bevorderen de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en het leren samenwerken van kinderen. We leren de kinderen werken met taken en bieden hen keuze- en differentiatiemogelijkheden. Zelfstandigheid van kinderen vinden we heel belangrijk.

Op onze protestants-christelijke basisschool vieren we met elkaar vanuit onze identiteit en hebben we respect voor het geloof en voor elkaar. Op De Dukdalf werken we vanuit rust, ritme en regelmaat. We bieden de kinderen houvast door een duidelijk structuur in de lessen en opdrachten. Een ieder, kind en volwassene, is verantwoordelijk voor een positieve omgang met elkaar waardoor er een veilig klimaat is en blijft op de school. 


Onze ambitie is om met elkaar het onderwijs zo in te richten dat alle kinderen worden uitgedaagd om zijn/haar talenten te ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Hierbij maken we gebruik van diverse specialisten in onze school.


In dit digitale magazine vertellen we graag meer over onze school. Vergeet niet de video en animatie van De Dukdalf te bekijken. 

Margareth van Meerveld

directeur