Interne peutergroep en BSO

“Wennen voor kleuters niet meer nodig”


De peuters van Bubbels hebben een eigen lokaal. Ook de kinderen die naar de voor- en naschoolse opvang gaan, maken hier gebruik van. Tot grote tevredenheid van directeur Karin Kwant van De Ichthus. “De kleinschaligheid sluit perfect aan bij ons onderwijs.”


De doorgaande lijn van 2,5 tot 12 jaar, dat is waar Mascha het voor doet. “Tel daarbij op de rust die het brengt voor ouders en kinderen dat alles op één locatie zit en je begrijpt waarom ik er zo blij mee ben.”

Samenwerken peuters en kleuter

“Wennen is voor nieuwe kleuters eigenlijk niet meer nodig,” zo legt Mascha uit. “Er wordt samengewerkt door de kleuterjuf en de peuterleidster. Ze doen dingen samen dus iedereen kent elkaar en overleg gebeurt al in een vroeg stadium.”

Zij zijn Bubbels, wij De Ichthus maar we horen bij elkaar

Mascha

Eten op de opvang

BSO Bubbels is open van 7.00 tot 18.30 uur. “Dat kan inclusief ontbijt en diner als je wilt. Kinderen kunnen op hun gemak ontbijten. Ouders die kiezen voor diner geven aan dat ze dan quality time hebben met hun kinderen na het werk.”

Prettige samenwerking

“Het beleid en de sfeer van school, buitenschoolse opvang en peutergroep passen bij elkaar. We willen voor het kind het beste. Korte lijnen met ouders hebben we allemaal en als ouders het goedvinden, overleggen wij ook met elkaar. De samenwerking is erg goed. Zij zijn Bubbels, wij De Ichthus maar we horen bij elkaar.”

Mascha houdt van korte lijnen. Zo komen er ook een logopedist en fysiotherapeut op school. “Het scheelt de ouders reistijd, de kinderen zijn minder lang weg van school en mijn collega’s maken meteen gebruik van de expertise van deze specialisten. Ik vind het ideaal. Een kleine school met een breed aanbod.”