Kinderen genieten tijdens Bijbelkring

“We maken de vertaling naar nu”


De Bijbelkring onderbouw, middenbouw en bovenbouw zorgen iedere week voor een knusse viering. Danielle Lansink ziet de kinderen van haar klas genieten als er een Bijbelverhaal wordt verteld. “We zingen liederen en steken de kaars aan. We kiezen bewust voor een kleinere viering en niet altijd met de hele school.”

Jozef en Maria gingen in een kever op zoek naar een locatie om te slapen, maar alle boekingskantoren waren vol. De kerstviering van De Ichthus werd afgelopen jaar vertaald naar de tegenwoordige tijd. “Het spreekt de kinderen aan. We doen dat met veel verhalen, we maken de koppeling naar nu en naar onze normen en waarden die we vanuit de Bijbel voorleven. Hoe ga je met elkaar om?”

Sparen voor Anton

“Samen sparen we om Anton van de Filipijnen ook naar school te kunnen laten gaan. Wij denken er niet bij na, we gaan gewoon naar school. In andere landen is dat lastig. Zo leren we de kinderen omzien naar elkaar. Jaarlijks krijgen we post van Anton, dat is erg leuk voor de leerlingen.”

We kijken hoe we identiteit vormgeven in het dagelijks leven

Juf Danielle

Iedereen welkom

Alle kinderen zijn welkom op De Ichthus. “Kinderen die naar de kerk gaan met hun ouders en gezinnen die dat niet doen, iedereen leeft hier samen. Er zitten ook kinderen op school met een andere geloofsovertuiging. Wij willen dat iedereen meedoet met onze vieringen en respectvol met elkaar omgaat.”

Identiteit in dagelijks leven

Danielle is blij met haar warme team. “We zijn heel bewust bezig met onze christelijke identiteit. Niet alleen kijkend naar Bijbelverhalen, maar ook hoe we dat vormgeven in het dagelijks leven.”


“Om het jaar gaan we met Kerst naar de kerk. Ook Pasen wordt uitgebreid gevierd op school. We kiezen om het feest gezamenlijk te vieren maar ook in kleine groepen. Zo is er aandacht voor iedereen en leren kinderen elkaar goed kennen.”