De Ichthus in een protestants-christelijke basisschool in de Waterwijk van Almere Stad waar je leert voor het dagelijks leven. Een school waar kinderen, leerkrachten en ouders samen leven, werken en elkaar respecteren. Op onze school vinden wij het belangrijk dat er wederzijds respect is tussen de leerkrachten, ouders en kinderen. 

Ons onderwijs biedt inspiratie en uitdaging aan kinderen en komt tegemoet aan de verschillen. Wij hechten waarde aan duidelijke regels en afspraken, die bij iedereen bekend zijn en waaraan ieder zichhoudt. Daarbij bieden we leerlingen een sociaal veilige omgeving waarin ieder kind zich naar eigen mogelijkheden en kwaliteiten optimaal kan ontplooien tot zelfstandige, verantwoordelijke en respectvolle mensen. 


Ouders mogen verwachten dat hun kind op onze school goed onderwijs krijgt. Een school geeft goed onderwijs als er goed geleerd wordt en alle kinderen hun talenten ontplooien. Leerkrachten geven goed les, hebben daarbij hoge verwachtingen van hun kinderen en er is sprake van goede begeleiding.

De naam De Ichthus geeft aan dat wij een protestants-christelijke school zijn. De enige in de Waterwijk.Vanuit de christelijke waarden en normen werken we met elkaar aan een leef- en werkklimaat waar een ieder zich prettig voelt.


Onze identiteit is in praktische zin zichtbaar bij de dagopening, het vertellen van de Bijbelverhalen en het zingen van Bijbelse liedjes en de wekelijkse Bijbelkring.  

Bent u na het lezen van ons digitaal magazine en het zien van onze film geïnteresseerd in De Ichthus? Dan nodig ik u en uw kind(eren) van harte uit voor een informatiegesprek en een rondleiding.

Karin Kwant

directeur