Schoolwijzer 2019-2020


Onderwijsdoelen

De Kleine Wereld is een oecumenische school. We bieden ruimte aan kinderen...

Onderwijsresultaten

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen.........

Onderwijsbehoefte

Het onderwijs op De Kleine Wereld kenmerkt zich als modern: de laatste...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder..........

Ouderbijdrage en opvang

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de schoolvakanties...

Identiteit

De Kleine Wereld is een oecumenische school. Voor ons betekent dit...

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit..........