De Kleine Wereld maakt tijdens de rekenlessen voor groep 5 tot en met 8 gebruik van een iPad waarop het digitale programma Snappet staat. De manier van lesgeven en de instructie is precies hetzelfde als wanneer er les wordt gegeven met een methode met behulp van boeken en schriften. Het grote verschil? De leerkrachten en de leerlingen zien direct of de stof begrepen is of nog niet.

“Leerkracht Deborah is enthousiast over deze manier van lesgeven. ‘Dankzij Snappet kan ik direct op de iPad zien wie de instructie heeft begrepen en wie er nog extra uitleg nodig heeft. Of ik zie dat één bepaalde som door vrijwel alle kinderen niet zo lekker is gemaakt, dan kan ik daar gelijk op inspringen.”

“Kinderen hebben tijdens de rekenles altijd hun schrift op tafel liggen. Ze moeten hun sommen namelijk gewoon op papier uitrekenen, eventueel met ondersteunend rekenmateriaal zoals het rekenrekje en de getallenlijn. Sommige leerlingen hebben dat nodig om het inzichtelijk te maken.”

“Snappet motiveert kinderen enorm”

- Deborah -

Gemotiveerd

“Het antwoord vullen ze dan in op de iPad en Snappet geeft dan aan of het goed is of niet. Kinderen hoeven niet meer tot het einde van de dag te wachten totdat hun werk is nagekeken. Daar raken ze heel gemotiveerd van, omdat ze direct mogen verbeteren en direct inzicht krijgen in hun eigen leerproces! Voor mij als leerkracht werkt het ook heel prettig, omdat ik niet alle schriften door hoef te bladeren, maar in één oogopslag zie waar de knelpunten zitten. Ook hoef ik niet naar extra werk te zoeken; dat haal ik heel eenvoudig uit dit programma.”

Rijkdom

“Aan het einde van de les heeft Snappet een score berekend voor ieder kind, waardoor in de tijd die nog over is op het eigen niveau verder kan worden geoefend. Daar zorgt dit programma voor. Dat vind ik de grootste rijkdom. Vind je iets moeilijk? Dan krijg je extra sommen om te oefenen, afgestemd op wat jij aankunt. Ben je juist goed in rekenen? Dan daagt Snappet je uit om moeilijkere sommen te maken.”

Handig hulpmiddel

“Snappet gebruiken we als heel handig hulpmiddel. Het is een heel slim programma dat de leerlingen goed volgt in hun rekenontwikkeling. Hoe mooi deze manier van werken ook is, we kiezen er als school bewust niet voor om Snappet voor alle vakken zo in te zetten. We gebruiken het wel voor taal en spelling om kinderen extra te laten oefenen.Wij willen niet dat onze leerlingen de hele dag een iPad gebruiken, maar dat ze ook met pen, papier en schrift werken.”