Kinderen die wiebelen, op hun stoel wippen en voor hun beurt praten. Op De Kleine Wereld worden de kinderen met de methode Taakspel uitgedaagd om dit gedrag op een positieve manier te veranderen. ‘Spelenderwijs focussen we tijdens de les op één haalbaar doel’, vertelt leerkracht Rick.

“We passen Taakspel maximaal drie keer per week toe. Dit gebeurt tijdens lessen zoals rekenen, taal en spelling. Zo werken we aan een concreet doel. “Oké jongens, we werken met Taakspel aan dit doel”, leg ik dan uit. Eerst je vinger opsteken als je iets wilt vragen, bijvoorbeeld.”

Voorspelbaar

“We werken met één focuspunt. Elk groepje heeft een setje kaarten. Ze moeten aan het einde van de les minimaal één kaartje overhouden. Als de vooraf afgesproken regel wordt overtreden, dan haal ik een kaartje van de stapel weg en daar besteed ik geen aandacht aan. Dit heeft effect: kinderen vinden het jammer als er een kaartje wordt weggehaald en ze gaan alsnog het gewenste gedrag vertonen.”

“Goede sfeer en duidelijke regels”

- Rick -

Spelenderwijs

“Het mooie van Taakspel vind ik dat je spelenderwijs en op een positieve manier aan ongewenst gedrag werkt. We focussen op één doel om positief gedrag te bewerkstelligen. Voor mij als leraar is het ook een prettige manier van werken. Want normaal gesproken heb ik de keuze: doe ik dit af met een grapje, ga ik er streng op in of leg ik de klas even stil?”

Preventief

“Dat hoeft met Taakspel niet. Je focust in één les op één doel en dat hoef je niet steeds opnieuw onder de aandacht te brengen. Ik hoef de klassenregels ook niet te herhalen. Voor kinderen is het heel duidelijk waar we die les aan werken en zij verdienen spelenderwijs hun beloning. Hoe leuk is het als je als klas een kwartier langer buiten mag spelen omdat je je doel hebt gehaald?”


“Het gevolg? De Kleine Wereld is een fijne school, waar de sfeer goed is en waar de regels duidelijk zijn.”