Veel saamhorigheid

“Dat stralen we ook uit”


Het beloofde land is een begrip van lang geleden. Op De Lichtboei worden de verhalen naar het nu vertaald. “Hoe kunnen we er voor elkaar zijn en hoe zorgen we voor vrede in de wereld? Ieder kind kan daarover meedenken,” zo legt Rosanne van der Wiel uit. Zij geeft les in groep 5.


Tijdens het project Gezond gedrag werd door de groep van Rosanne nagedacht over wat gezond gedrag is. “We denken om elkaar. Als iemand iets prettigs doet, hoe voelt dat? En hoe voelt dat voor een ander? We gaven elkaar gericht complimenten. Aan het einde van het project zei een leerling ‘Nu hebben we eigenlijk het beloofde land in de klas’. Daar geniet ik enorm van!”

Het zendingsproject is echt iets van ons allemaal

Juf Rosanne

Samen zingen

Op De Lichtboei wordt de dag begonnen met de Bijbel en het aansteken van de kaars. Iedere groep zingt ook liedjes, dat zorgt voor verbinding. “Alle groepen hebben een maandopening. Iedere keer staat daar een thema centraal en verzorgt een groep de maandopening. Ook dan zingen we gezamenlijk liederen.”

Zorgen voor elkaar

Zonder oordeel in gesprek met collega’s en met leerlingen. Dat maakt De Lichtboei voor Rosanne een prettige werkplek. “Er is saamhorigheid onderling, dat stralen we ook uit naar de kinderen. Iedere dag werken de kinderen samen. Hoe zorg je voor de ander hoort daar voor ons vanzelfsprekend bij.”

“We geloven in een liefdevolle God en niet in een oordelende God. Zo besprak ik met de klas of iedereen een tweede kans verdient. Mijn klas kwam tot de conclusie dat als je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gedrag, je altijd een tweede kans verdient. Prachtig toch?”