Positieve instelling

“Dit zorgt voor een fijne sfeer in de groep”


Leerkrachten benoemen het gedrag dat ze willen zien op De Lichtboei. Die instelling zorgt voor een positief klimaat. “We hebben door de hele school dezelfde regels dus kinderen weten goed waar ze aan toe zijn, dat vinden ze prettig,” zegt Marije Seinhorst, leerkracht van groep 4.


“Bij binnenkomst geven wij ieder kind een hand en noemen het bij naam. Zo wordt iedereen gezien en hebben we echt even contact. Alle collega’s hebben wekelijks een les waar specifiek aandacht besteed wordt aan sociaal emotionele ontwikkeling. Maar eigenlijk ben je er de hele dag mee bezig.”

Gedrag oefenen

Wat is gewenst gedag en hoe leer je dat aan? “In taalgebruik laten we het horen. We benoemen het gedrag dat we willen zien. Bij de kleuters hangen ook foto’s. Je moet gedrag oefenen. Dan raakt het ingeslepen.”


We sluiten samen de week op een positieve manier af

Juf Marije

“Iedere dag beginnen alle leerlingen in de groene kleur. Je benadrukt regelmatig dat het fijn is dat een kind in groen zit. Af en toe wijs je iemand op gedrag dat je liever niet ziet. Lukt het niet, krijgt je een waarschuwing. Je naam gaat een stapje naar beneden. Na drie waarschuwingen, kom je in geel. Na schooltijd bespreken we kort wat er misging en wat je morgen anders doet. We hangen je meteen terug in groen. Weer die positieve insteek.”

Waardevolle tips

“Tijdens onder meer de klassenvergadering bespreken we waarom het soms niet lukt. Met de klas bespreken hoe we samen kunnen zorgen dat het goed gaat. Er komen waardevolle tips uit. Nieuwe leerlingen die op De Lichtboei komen, zien het gedrag van andere kinderen en nemen dit over. Dit zorgt voor een fijne sfeer in de groep. Daar zijn we als leerkrachten trots op."

Beloningstijd

Het positieve gedrag wordt iedere vrijdag gevierd met een kwartier beloningstijd. “De kinderen die de hele week in groen zijn gebleven mogen hieraan meedoen. De klas bedenkt wat ze samen willen doen. Zo doen we regelmatig een spelletje, doen we verstoppertje in de school of dansen we met de hele klas. Zo sluiten we samen de week op een positieve manier af.”

  • We zijn aardig en luisteren naar elkaar. Niet af en toe maar het hele jaar.
  • We vinden het fijn als we allemaal zuinig op onze spullen zijn.
  • Rennen en roepen doen we op het schoolplein. Binnen spelen en werken we, daar moet het rustig zijn. 
  • Beleefdheid en respect, vinden wij perfect!