Schoolwijzer 2018-2019


Onderwijsdoelen

Op De Lichtboei vinden wij het belangrijk om uw kind in......

Onderwijsresultaten

Doorstroom naar het voortgezet onderwijs van de afgelopen vijf schooljaren...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen.........

Onderwijsbehoefte

Jonge kinderen leren door te spelen, te ervaren en te experimenteren......

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder..........

Ouderbijdrage en opvang

De extra activiteiten die de oudercommissie ondersteunt of organiseert....

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de..........

Identiteit

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. De naam De Lichtboei......

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit..........