Op De Lichtboei vinden wij het belangrijk om uw kind in een veilige en prettige sfeer goed en betekenisvol onderwijs aan te bieden. We bieden een rijke leeromgeving en werken aan een goede sfeer in de groepen. We zijn daar volop mee bezig en krijgen daar veel complimenten over. 

De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. We werken met groepsplannen, waarin we kinderen clusteren om onderwijsaanbod te kunnen afstemmen op de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. We kijken telkens kritisch naar die clustering en gaan er flexibel mee om.


Op onze protestants-christelijke basisschool zijn kinderen met verschillende achtergronden welkom en dat maakt ons tot een kleurrijke gemeenschap, die een goede afspiegeling is van de stad waarin wij wonen. Om goed in de maatschappij te kunnen functioneren, vinden wij het belangrijk om met respect voor verschillende meningen en overtuigingen met elkaar om te gaan.


Eén van onze onderscheidende waarden is verbondenheid. Verbondenheid geeft aan dat wij als school een gemeenschap zijn met elkaar, wij zijn een samenleving in het klein. Hierin zijn saamhorigheid en sfeer belangrijke pijlers.Het gevolg van een goed pedagogisch klimaat is dat kinderen zich veilig voelen en zich hierdoor goed kunnen ontwikkelen.


Openheid naar elkaar is daarvoor een voorwaarde.Positief gedrag wordt aangeleerd met behulp van de vier gouden regels die in de school te vinden zijn. Aan negatief gedrag wordt zo min mogelijk aandacht besteed, maar er hangt wel een duidelijke consequentie aan. Goed gedrag wordt beloond. 


We vinden het op De Lichtboei belangrijk om samen op te trekken met ouders. We weten dat dit ten goede komt aan de ontwikkeling van uw kind. 

Wilt u na het lezen van dit digitaal magazine meer weten over De Lichtboei? Maak een afspraak en kom zelf de sfeer proeven. 

Amerensia van Houwelingen 

directeur