Samen leren

“Iedereen blijft zich ontwikkelen, zo groeien we samen”

“Leren van en met elkaar. Wij zijn als leerkracht belangrijk, maar we vinden het ook heel belangrijk dat de kinderen van elkaar leren,” zo vertelt leerkracht Naomi Wijers. “Iedereen blijft zich ontwikkelen, zo groeien we samen.”

Mooie gesprekken

“We doen kleine oefeningen in groep 1 en 2. Bij de Kanjertraining oefenen we bijvoorbeeld dat je elkaar aankijkt als je met elkaar praat. Ook dat je elkaar uit laat praten. Daarna zie je in de huishoek mooie gesprekjes ontstaan, dat is prachtig. Ik geniet ook als een oudste kleuter te hulp schiet als hij ziet dat een jongste kleuter vlak voor het opruimen nog begint aan een erg grote puzzel.”

“Ieder kind wordt gehoord en gezien”

Juf Naomi

Thematisch werken

“De kleuters werken thematisch. Het thema sluit altijd aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. In de kring praten we over het thema en dat komt dan terug in de diverse hoeken. Als we het hebben over de winkel, kunnen kinderen dingen wegen en leren betalen. Er wordt de hele dag door spelend geleerd. Als we in de kleine kring bezig zijn, werkt de rest zelfstandig in de hoeken. Dan werken we met een stoplicht. Uitgestelde aandacht vinden kleuters in het begin best lastig. Maar ze leren heel snel.”

Samen leren

“Groep 8 komt het eerste half jaar voorlezen. Het tweede half jaar doen ze samen spelletjes. Dat werkt zo goed. Groep 8 voelt zich heel verantwoordelijk. Toen een kleuter vroeg Wat is joggen?, deed een leerling dat voor. Ze leren heel veel van elkaar. Ook is het leuk dat iedereen elkaar zo leert kennen.”

Open sfeer

“Ons team werkt en leert ook graag samen. Voor een thema zoeken we allemaal dingen uit en dat koppelen we terug. Samen kom je tot mooie dingen. Als we cursussen hebben gedaan, delen we die kennis met elkaar. Ook kunnen we altijd een beroep op elkaar doen. De Olijfboom heeft een fijn team. We werken in een open sfeer, maken grapjes en helpen elkaar. Ook ieder kind wordt gehoord en gezien. Je voelt je veilig hier.”