Schoolwijzer 2018-2019


Onderwijsdoelen

Opvoeding en onderwijs hebben tot doel de kinderen...

Onderwijsresultaten

Sinds schooljaar 2017-2018 neemt De Olijfboom de IEP eindtoets af...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen.........

Onderwijsbehoefte

In groep 1 en 2 vindt de hele dag taalontwikkeling plaats. Daarnaast...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder..........

Ouderbijdrage en opvang

We vragen u een vrijwillige ouderbijdrage per jaar...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de..........

Identiteit

De Olijfboom is een christelijke school. Dat houdt concreet in...

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit..........