"Een gemeenschap waar kinderen tot bloei komen"

Welkom bij De Olijfboom! Wij zijn een kleine, actieve school. Structuur, veiligheid en geborgenheid staan bij ons voorop.

Op De Olijfboom komen we tegemoet aan de verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied.

Contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Open communicatie staat hierbij centraal. We hebben zowel geplande als ongeplande contacten met ouders onder meer over de ontwikkeling van de kinderen en de werkwijze. Ook de hulp van ouders wordt zeer gewaardeerd.


Op sociaal-emotioneel gebied werken we samen met de ouders aan gedragsregels rond goede omgang met elkaar, zodat leerlingen in veiligheid en met plezier kunnen leren op school. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen maken wij als leerkrachtenteam gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. Waar nodig roepen wij de hulp in van vakdocenten.

De naam ‘De Olijfboom’ heeft alles te maken met de christelijke identiteit van de school. De olijfboom wordt in de Bijbel vaak genoemd. Hij is altijd groen en draagt onder alle omstandigheden vruchten. Een olijfboom is een leefgemeenschap. Dat willen wij als school ook zijn, een gemeenschap waar kinderen tot bloei komen. Zo groeien wij met elkaar.

Ik wens u veel leesplezier in ons digitaal magazine!

Fred de Ruiter

directeur De Olijfboom