Betrokken ouders vergroten schoolsucces

“Zij voegen iets toe aan ons onderwijs”


Transparant met een open deur beleid, dat is waar De Omnibus voor staat. “Er is vertrouwen en ouders zijn tevreden,” zo vertelt Krista van Teeseling trots. Vroeger was er een afstand tussen thuis en school. Nu zit de leerling bij de gesprekken en maken we samen afspraken.”


Betrokken ouders vergroten het schoolsucces van kinderen. Logisch dus dat er korte lijntjes zijn om samen het maximale uit de leerling te kunnen halen. “We beginnen ieder schooljaar met het doelengesprek, dit is met of zonder ouders. Begin van het jaar is er ook de mogelijkheid tot een kennismakingsgesprek waarin de doelen dan eventueel worden besproken. Daarna worden ouders en leerlingen drie keer per jaar verwacht voor een ouder-kind gesprek.”

Kinderen worden eigenaar van hun eigen leerproces

Juf Krista

Nieuwsbrief voor ouders

Op de jaarlijkse informatieavond horen ouders per klas de speerpunten per vak. Om op de hoogte te blijven, krijgen ouders eens per twee weken een nieuwsbrief. “We praten ouders inhoudelijk bij over de stof. We geven ook ideeën om samen te oefenen. Hier wordt ook huiswerk gedeeld en het reilen en zeilen in de klas.”

Beste uit zichzelf halen

Drie keer per jaar komen alle ouders met leerlingen naar het ouder-kind gesprek. “Dit met als doel om het kind eigenaar te maken van het eigen leerproces. Dat bereik je door korte lijnen met ouders. Als er iets niet lekker loopt, gaan we in het gesprek over hoe dat thuis gaat. Eventueel zijn er meer gesprekken als dat nodig is.” Zo worden de leerlingen van De Omnibus voorbereid op de middelbare school. Bij de overdracht kunnen wij aangeven wat werkt om het kind het beste uit zichzelf te laten halen.” 

“Iedere ouder kan iets toevoegen aan ons onderwijs. Daarom vragen we hen naar hun talenten. Die zetten we graag in tijdens een gastles. Ook de MR en activiteitencommissie doen een beroep op die talenten. Ouders zijn heel behulpzaam. “We zijn dankbaar voor alle hulp die we krijgen. Van het helpen bij een activiteit tot het doen van spelletjes of lezen met de kinderen.”