Daltononderwijs zorgt voor zelfstandigheid

“Je probeert het maximale uit het kind te halen”


Grote mate van zelfstandigheid en omgaan met vrijheid, dat leer je op Daltonschool De Omnibus.Je krijgt verantwoordelijkheid, je neemt verantwoordelijkheid en je legt verantwoording af. En dat al vanaf groep 1. 


“Wij willen dat onze leerlingen zelfstandige, nieuwsgierige, betrokken en ondernemende personen worden,” zo legt Jeanette Ridder, één van de Daltoncoördinatoren uit. “Je moet kunnen communiceren, kritisch denken, problemen oplossen en omgaan met sociale en culturele verschillen.”

Kinderen weten wat ze leren

Dit begint natuurlijk heel klein.

Naarmate de leerlingen ouder worden, bouwt het op. Daarbij is eigenaarschap heel belangrijk. “Wij zijn er van overtuigd dat de resultaten beter zijn als kinderen hun leerdoelen bepalen en weten waarom ze dingen leren.”

Ieder kind is uniek

Juf Jeanette

Omgaan met vrijheid

De leerkracht gaat met een kleine groep aan de slag. De rest van de kinderen werkt dan zelfstandig. “In het begin vinden ze het lastig dat ze niet naar mij kunnen komen en dat ze eerst naar hun maatje moeten gaan. Daar helpen we natuurlijk ook bij. Ik zet mijn groep even aan het werk en loop een rondje door de klas om vragen te beantwoorden.”

Leergesprekken

Binnen het Daltononderwijs is reflectie belangrijk. Reflecteren op het proces maar ook op jezelf. Snap ik de stof? Heb ik mijn doel bereikt? Jeanette praat in haar kleutergroep ongeveer met vijf kinderen per dag. “Ik stel vragen als: Hoe gaat het samenwerken vandaag? Als je een taak gaan doen, weet je dan wat je moet doen? Dat is ook in de hogere groepen zo. Dan heb je leer- en doelengesprekken over wat de leerling al kan en wat nog aandacht nodig heeft.”

Ieder kind is uniek

Het onderwijs wordt per kind bekeken

“Je probeert het maximale uit het kind te halen, ieder op zijn eigen niveau. Wat heeft deze leerling nodig staat centraal. Zo werken we met weektaken en indien nodig krijgt het kind een dagtaak. Als dit nog niet lukt, worden daar aanpassingen gedaan. Het doel is ze zelfstandig te maken zodat het op de middelbare school geen grote overgang is maar juist een natuurlijke. Dat verloopt goed,” zo lacht Jeanette.