Identiteit brengt mooie gesprekken

“Enthousiaste reacties op Herdertjestocht”


Na het verhaal van Abraham wordt in de klas gesproken over vluchtelingen in de wereld. Van de mooie gesprekken die dan ontstaan, geniet Ytje Koopmans enorm. "In de bijbel krijgt Abraham van God de opdracht weg te trekken naar een land dat Hij hem zou wijzen. De kinderen gaan in gedachte met Abraham mee en zo weten kinderen dat het niet altijd makkelijk is voor vluchtelingen."


Ytje en haar team willen de kinderen iets meegeven. “We nemen de christelijke identiteit serieus. Er staan thematafels bij de ingang van de school. Ook hier besteden we regelmatig aandacht aan bijbelse verhalen. Zo trekken we de normen en waarden via de bijbel breder dan alleen de klas. Wij vinden dat belangrijk voor kinderen.”

Herdertjestocht

door de Literatuurwijk

Op de oecumenische school worden Pasen en Kerst uitgebreid gevierd met kinderen en ouders. Naast de viering is er afwisselend een ontbijt of diner om samen stil te staan bij deze bijzondere dagen. Afgelopen jaar was er voor het eerst een herdertjestocht door de Literatuurwijk. Onderweg kwamen kinderen met hun ouders delen uit het kerstverhaal tegen. “De reacties waren erg enthousiast, ook van de buurtbewoners.”

Palmpasen

Met de gemaakte Palmpasenstokken gaan de groepen 1 tot en met 4 van De Omnibus naar Woonzorgcentrum Archipel. “Ze lopen door de gemeenschappelijke ruimtes en zingen liedjes. We krijgen daar enorm leuke reacties op.”

Geweldig hoe creatief kinderen acties bedenken om naasten te helpen

Juf Ytje

Ieder schooljaar kiest De Omnibus een goed doel om voor te sparen. Dit jaar zijn er acties voor Stichting Wensjes. Die bieden kinderen die het moeilijk hebben een leuke dag of een cadeautje. “Tijdens het 20-jarig jubileum hebben we een behoorlijk bedrag ingezameld met een verkoop op het plein. Nu staat er twee weken een spaarpot in de klas. Geweldig om te zien hoe creatief kinderen zijn in het bedenken van acties om hun naasten te helpen.”