Kanjertraining zorgt voor weerbaarheid

“We maken dingen echt bespreekbaar”


De eerste weken van het schooljaar heten de gouden weken. Kanjerschool De Omnibus werkt dan aan groepsvormende activiteiten. Centraal staat dan de vraag: Hoe gaan we met elkaar om? We vertrouwen elkaar is het uitgangspunt.


Op een positieve manier elkaar inzicht geven in hoe jouw gedrag is voor een ander. Daarbij krijg je inzicht in jouw eigen gedrag, dat is wat Marloes Valent waardeert aan de Kanjertraining. De Kanjertraining coördinator in opleiding vindt het mooi dat er oefening is om kinderen sociaal sterk te maken.

Laat je een onaardige opmerking binnenkomen?

Juf Marloes

Oefenen met petten

Vier verschillende kleuren

Tijdens de Kanjertraining wordt geoefend met vier kleuren petten. “De witte pet is het Kanjergedrag dat je wilt zien van de leerlingen. De gele, rode en zwarte pet staan voor gedrag dat niet gewenst is. Ook zijn het kwaliteiten die de witte pet kunnen versterken.”

Verantwoordelijkheid nemen

Kinderen worden weerbaar

Laat je een onaardige opmerking binnenkomen? Spreek je iemand er op aan of draai je je demonstratief om en ga je iets doen met iemand die wel aardig doet? Ook leren ze verantwoordelijkheid nemen en worden de kinderen weerbaar gemaakt. Het zijn allemaal oefeningen die de kinderen ondersteunen in hun sociaal emotionele ontwikkeling.

“We maken dingen echt bespreekbaar. Ook is er aandacht voor pesten en zeker ook in de hogere klassen praten we over digitaal pesten. Ook zijn er ouderlessen zodat ze ook thuis weten wat wij op school doen.”


Oefening 

De kanjer krijgt een stift in de hand.
“Wat heb jij een lelijke stift,” zegt de uitdager.
“Oh jammer dat jij dat vindt,” zegt de kanjer.
Hij draait zich op en loopt weg.
Hij zoekt een maatje op en gaat samen wat anders doen.

Marloes legt uit dat je heus niet alle confrontaties uit de weg moet gaan, maar in dit geval los je het prima op. “Je hebt de leerkracht niet nodig, maar je lost het op met de kracht van jezelf. Het werkt echt, dat is zo mooi om te zien.”