Schoolwijzer 2018 - 2019


Onderwijsdoelen

In ons onderwijs streven we ernaar het beste uit elk kind te halen. En we willen...

Onderwijsresultaten

De afgelopen 4 schooljaren zijn de leerlingen van groep 8..........

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen.........

Onderwijsbehoefte

‘Ieder kind is anders, ieder kind is uniek.’ Wij willen het jonge kind ..........

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder..........

Ouderbijdrage en opvang

De ouderbijdrage voor 2018-2019 is vastgesteld op 75,- per ..........

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de..........

Identiteit

De Omnibus is een oecumenische basisschool. Wij willen het onderwijs..........

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit..........