Een school kiezen voor je kind is niet gemakkelijk. Ouders kiezen met zorg een school voor hun kind. En dat is goed, want je kind brengt er veel tijd door. De school draagt voor een groot gedeelte bij aan de ontwikkeling van uw kind. Ouders en leerkrachten willen hetzelfde voor de kinderen: het beste!

De Omnibus is een school van formaat, zowel in omvang als in onderwijskracht. Met een groot team van betrokken leerkrachten verzorgen wij met veel plezier het onderwijs aan ongeveer 550 leerlingen. Daarbij maken we gebruik van de Daltonprincipes. Daarbij stellen we hoge eisen aan onszelf, aan de kinderen en aan u als betrokken ouders/verzorgers. Dat is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. 


We bieden ondersteuning aan kinderen met een Taal Ontwikkelings Stoornis en hebben een Impulsklas. We zijn een opleidingsschool omdat we studenten graag het vak willen leren in onze mooie school.


De peuters hebben bij ons in school een eigen groep. Dat maakt de overstap naar de basisschool een stuk vloeiender. We zijn onderweg richting een Integraal Kindcentrum in samenwerking met Kinderworld.

Dat betekent dat ook de opvang voor en na school intern geregeld wordt. Makkelijk voor u als ouder, altijd één adres om de kinderen te halen en brengen. Prettig voor de kinderen, niet meer hoeven verplaatsen en altijd dezelfde sfeer met korte lijnen. 


In ons digitale magazine leest u meer over onze school en kunt u de video van De Omnibus bekijken. Wilt u meer weten? Maak dan een afspraak, want onze leerlingen geven u graag een rondleiding. 


Veel leesplezier!

Elies Kok

directeur