Bagage verzamelen voor later

“Ze gaan zoveel rijker naar huis, het is echt genieten”


“De basisschool, daar moet je met plezier aan terug denken, ”dat is de overtuiging van Inge Ruiter en haar collega’s op De Optimist. “Wij ontwerpen lessen met onze kennis en creativiteit en sluiten daarmee aan bij wat de kinderen willen leren. We laten de kinderen op een betekenisvolle manier bagage verzamelen voor later.”


Ieder kind komt naar school om van de leerkracht te leren, maar ook om zelf te leren.Op 

De Optimist leer je samen! “Wij dagen kinderen uit tot actief leren en zich zo te ontwikkelen. Ze stellen vragen en we komen samen tot antwoorden. Een geweldige ervaring als een kind vraagt hoe ijs gaat smelten en we met groep 3 tot het antwoord komen. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en doelgericht leren staat iedere dag centraal.”

Zodra je het antwoord weet
mag je echt op je tafel gaan staan

Juf Inge


Genieten op projectdagen

Projectdagen met een thema zijn dagen dat kinderen niet het gevoel hebben dat ze leren. “Ze gaan zoveel rijker naar huis, het is echt genieten.” Op Prinsjesdag kregen alle leerlingen een koffertje op papier. Er werd gerekend met de miljoenennota en met honderd euro werd een eigen stad gebouwd. Bij taal werd de eigen troonrede geschreven.“Kinderen vertellen dit aan hun ouders en zo sluiten we aan bij wat er thuis besproken wordt en wat het nieuws van de dag is.”


Modern leren

Letters herhalen doen ze op De Optimist net even anders dan wij vroeger leerden. “We plakken een letter op ieder kind. Dan lopen we allemaal door de klas en iedere letter die je tegenkomt, moet je hardop uitspreken.” Groep 4 mag bij het tafels leren op tafel gaan staan. Zodra je het antwoord weet mag je echt op je tafel gaan staan. “Dat is de leuke variant van tafels stampen,” zo lacht Inge.


Bewegen tijdens het leren, zorgt dat je dingen nog beter onthoudt. “Met name in de lage groepen wordt er veel gedaan met bewegingen. We springen of hinkelen terwijl we automatiseren of herhalen. Kinderen vinden bewegen leuk en het vergroot de concentratie. Wat ook helpt om dingen te onthouden, is het antwoord uitleggen aan een andere leerling. “Je vertelt ook hoe je aan het antwoord bent gekomen. Het waarom is minstens zo belangrijk als het antwoord. Tel daarbij op dat je alleen iets kunt uitleggen, als je de stof zelf hebt begrepen en je begrijpt waarom dit voor ons zo belangrijk is.”