Op De Optimist leer je voor het leven


Als de leerling eigenaar wordt van zijn leren, dan leer je voor het leven. Dat is de visie van Daltonschool De Optimist. Zelfstandigheid en reflectie zijn daarbij heel belangrijk. “Daarmee beginnen we bij de kleuters en dat bouwen we op tot en met groep 8. Zo verlaten leerlingen de school met vertrouwen in het eigen kunnen,” zo legt Suzanne Vrijens uit. 


Kleuters zien aan de hand van pictogrammen hoe lang de activiteit duurt. Als het stoplicht op rood staat, is de juf bezig met een andere groep en mag je even geen vragen stellen. “Mooi om te zien hoe een oudste kleuter helpt als een jongste kleuter dat nog lastig vindt.”

Verschillende niveaus

Ieder kind werkt op zijn eigen manier en vanaf de kleutergroep wordt er daarom gewerkt in verschillende niveaus. “Je werkt efficiënt en bereikt het meeste als je aansluit bij waar de kinderen zijn in de ontwikkeling. Bij de kleuters kan dat variëren van het verkennen van de letters tot het schrijven van het complete woord.”

Kwartiertjesrooster

Vanaf groep 3 hangt het kwartiertjesrooster op het bord. Leerlingen weten wanneer ze bij de leerkracht worden verwacht voor instructie en kunnen de rest van de tijd zelf indelen. “Zo zijn kinderen niet alleen eigenaar van het leren leren, maar ook van de indeling van hun dag.”


Reflectie is op De Optimist heel belangrijk. Suzanne is trots dat het op de hele school is doorgevoerd. “Het team reflecteert op zichzelf en op elkaar. Dat willen we ook bij de kinderen stimuleren. Aan een nieuwe kleuter kan ik vragen Hoe was je eerste week? Ook inhoudelijk stellen de leerkrachten vragen over het doel en het proces. Zo weten kinderen heel goed wat goed ging en wat nog beter kan.”

Kinderen zijn eigenaar van het leren leren

Juf Suzanne


Reflectie is op De Optimist heel belangrijk. Suzanne is trots dat het op de hele school is doorgevoerd. “Het team reflecteert op zichzelf en op elkaar. Dat willen we ook bij de kinderen stimuleren. Aan een nieuwe kleuter kan ik vragen Hoe was je eerste week? Ook inhoudelijk stellen de leerkrachten vragen over het doel en het proces. Zo weten kinderen heel goed wat goed ging en wat nog beter kan.”