Kleurrijk en kansrijk onderwijs voor ieder kind

“Daar geloven wij écht in”


“Kinderen, kleuren, kansen… Daar geloven wij écht in, aldus Meindert Eijgenstein
Bestuurder Stichting Prisma Almere. “Stichting Prisma staat voor kleurrijk en kansrijk onderwijs voor ieder kind.”

“Wij verzorgen boeiend, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs zodat kinderen een stevige basis meekrijgen om voldoende toegerust hun weg te vervolgen in de maatschappij. Ons onderwijs vindt zijn inspiratie in de christelijke traditie.


Deze traditie geeft vertrouwen, verantwoordelijkheid en inspiratie in het alledaagse leven en voedt het denken over waarden en normen. Begrippen als verbinden, beleven, samenleven, solidariteit en gerechtigheid staan centraal.

We leren van en met elkaar

Ik ben van mening dat je nooit bent ‘uitgeleerd’. Prisma is een lerende organisatie waar levenslang leren uitgangspunt is: leren van en met elkaar. Zowel voor kinderen als personeel. Leren met plezier wordt gestimuleerd.”

Ik ben van mening dat je nooit bent uitgeleerd

Meindert

Een unieke en eigen karakter

“Iedere school heeft een eigen, uniek karakter. Prisma biedt verschillende types onderwijs op 18 scholen door heel Almere. Denk daarbij aan onderwijsconcepten als Dalton, IKC (Integraal Kind Centrum), Sterrenschool, Human Dynamics, Kunskapsskolan en Ecologisch onderwijs. Daarin zijn we vooruitstrevend. Zo hebben wij de eerste ecologische basisschool in Nederland.”

Ontdekkend en ontwerpend leren

“Zet kinderen in beweging, dat is waar het bij Prisma-scholen om draait. Dat is wat wij vragen van leerkrachten en directeuren. Daarbij is reflectie enorm belangrijk. Doe ik de goede dingen, doe ik het goed? Er wordt verbinding gezocht tussen de verschillende vakgebieden. Ik vind het een verrijking dat er steeds meer wordt gewerkt vanuit ontdekkend en ontwerpend leren. Kinderen onthouden dingen beter als ze zelf keuzes maken en op ontdekkingstocht mogen gaan.”

“Samen staan we sterk voor de toekomst”

Ouderparticipatie

“Prisma ziet ouders als belangrijk partner. We proberen ouders zo goed mogelijk te betrekken en vragen hen mee te denken en te helpen op onze scholen. Soms worden ouders zelfs gevraagd bij het onwikkelen van een curiculum. Ouderparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel.”

Toekomst

“Tijdens deze ontdekkingstocht leren we kinderen nadenken over mens en milieu. Zodat zij later goed voor de wereld kunnen zorgen. De maatschappij verandert…het milieu ook. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en ook zorgen voor mensen die het nodig hebben. Helpt u ook mee? Samen staan we sterk voor de toekomst.”