Schoolwijzer 2020-2021


Onderwijsdoelen

‘Op De Optimist wordt iedereen een betere versie van zichzelf.’ Dit is...

Onderwijsresultaten

Wanneer we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen...

Onderwijsbehoefte

In de kleutergroepen zitten de kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder...

Ouderbijdrage en opvang

Voor het organiseren van schoolactiviteiten is geld nodig...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

De Optimist is een oecumenische basisschool. Voor ons...

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit...