Bij De Toptimist leer je fouten maken

“Snelle denkers moeten zich gezien voelen”


Plusklas De Toptimist is er voor kinderen op De Optimist die meer nodig hebben dan het gemiddelde kind en voor het slimme kind. “In deze groep leren ze leren en werken kinderen buiten hun comfortzone. Wat doe je als je een complexe opdracht krijgt en je weet niet hoe je het moet aanpakken? Daar help ik ze een dagdeel in de week bij,” zo legt Nicole Hoogendoorn uit.

“Snelle denkers moeten zich gezien voelen. Deze kinderen moeten ontdekken dat ze niet de enige zijn die op deze manier leren. Vaak denken ze dat anders zijn en passen zich aan de rest. Hier kunnen ze zichzelf zijn.”

Er wordt gewerkt aan denkvaardigheden. Ben je een creatieve denker? Of juist een analytische of praktische denker? Nicole zoekt daar opdrachten bij. “Een creatieveling kan prachtig dromen en toch een minimaal resultaat behalen. Ik leer ze werken met een stappenplan. Wat weet je al? Welke ideeën heb ik? Daarna kies je je beste idee waar je mee aan de slag gaat.”

Jezelf mogen zijn

Twee leerlingen die op het voortgezet onderwijs zitten, kwamen terug bij Nicole. “Ze geven aan dat ze bij De Toptimist zichzelf mochten zijn en dat fouten maken mocht. Ik ben trots dat ze hier deze veiligheid ervaren. Meerbegaafde kinderen kunnen bijvoorbeeld blokkeren als ze een tekening niet zo op papier krijgen als in hun hoofd zit. Fouten maken mag, daar leer je van.”

Wat een heerlijk vak heb ik

Juf Nicole

Onderprikkeld

De Toptimist moet voorkomen dat slimme kinderen onderprikkeld raken. “Na mijn les communiceer ik naar de vaste leerkracht wat er is gedaan. De opdracht voor de week gaat mee en die komt ook op de weektijd te staan. Zo leren ze tijd inplannen voor het onderzoekswerk dat ze meekrijgen.”


Informatie opzuigen

Nicole geniet van de lessen die ze geeft. “Deze kinderen denken sneller en krijgen andere kinderen vaak niet mee in hun denkproces. In mijn plusgroep zitten ze met ontwikkelingsgelijken en zuigen de informatie op. Wat een heerlijk vak heb ik.”