Je basisschool … vergeet je nooit meer! Op De Optimist willen wij zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen. We kijken naar wat zij van ons nodig hebben en hoe we dat het beste kunnen vormgeven. De Optimist staat garant voor boeiend onderwijs. Onze school bruist en is continu in ontwikkeling. 

‘Op De Optimist wordt iedereen een betere versie van zichzelf.’ Dit is onze missie, onze basis. Een Optimist is een klein zeilbootje waarin kinderen de basisprincipes van het zeilen leren. In een Optimist zeil je zelfstandig. De instructeur zeilt in een andere boot achter je aan en geeft instructies. In de wijze van leren zeilen zien wij parallellen met ons onderwijswerk. De basisschool mag ook zo’n oefenplaats zijn. In de school mag je door oefenen en ontdekken de basis leggen voor je eigen toekomst.


Het onderwijs is anders dan de tijd dat u zelf naar school ging. De Optimist biedt een combinatie van relevante kennis, vaardigheden en inzicht. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken hun eigen talenten. Het is onmisbaar dat kinderen begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.


De basisschool is gelegen in Tussen de Vaarten. Het betrokken team creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waar ieder kind zichzelf mag zijn. Wij hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid. Wij zijn expert op het gebied van onderwijs, u kent uw kind het beste. Met dat als uitgangspunt, kunnen wij samen het beste voor uw kind doen.De Optimist is een oecumenische basisschool. Voor ons betekent dit, dat de school ruimte biedt aan alle kinderen, ongeacht de geloofsovertuiging. Uitgangspunt is dat wij de kinderen via normen en waarden laten kennismaken met de christelijke tradities, passend in deze samenleving.


Heeft u na het lezen van ons digitaal magazine en het bekijken van de film nog vragen? U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Amerensia van Houwelingen

directie