“Iedereen is anders, dat is het uitgangspunt bij ons op de Regenboog,” zo vertelt leerkracht Daniëlle van Netten. “Het ene kind heeft ruimte nodig om een opdracht zelfstandig te starten, de ander kijkt eerst de kat uit de boom voor hij ergens aan meedoet.”

Begrip voor elkaar

“Jij bent jij en dat is goed. Als wij snappen hoe ieder kind in elkaar zit, kunnen wij daar rekening mee houden. Toen wij tien jaar geleden getraind werden in het Human Dynamics concept, kwam er direct meer begrip voor elkaar in het team. ‘Oh jij praat meteen en ik luister eerst en zoek alles uit. Dit vertalen we naar de kinderen en nemen we mee in de voorbereiding van onze lessen.”

Trots op jezelf

“Leerlingen leren op deze manier dat ze elkaar nodig hebben. Als je weet dat je uit jezelf lastig actie onderneemt, is het fijn als een klasgenoot je meeneemt in zijn enthousiasme. Voor kinderen onderling is het prettig om te weten wat een ander nodig heeft. Leerkrachten snappen ook veel beter waar ze een kind mee kunnen helpen. De basis is uiteraard dat kinderen weten ‘Ik mag blij zijn met mezelf en trots zijn op mezelf’.”

“Een ontdekkingsreis naar je persoonlijke kwaliteiten”

- Juf Daniëlle

Wat heb je nodig?

“In groep 7 en 8 gaan we nog een stapje verder. Tijdens ‘Passie en Talent’ nemen we de kinderen mee in hoe ze het beste kunnen leren. Daar komen vragen aan de orde als: Wie ben ik en wat heb ik nodig om goed te kunnen leren? En hoe kan ik mijn talenten inzetten voor een ander? We deden oefeningen zoals het tv-programma Over de Streep. Mooi om te zien dat kinderen al goed kunnen aangeven wie ze zijn en wat ze van ons nodig hebben.”

Kanjertraining

Ook de Kanjertraining gaat uit van respect voor elkaar. Klik op de button hieronder voor meer informatie