“De Regenboog is een kindcentrum waarbij we van alles rondom het kind organiseren. Er is kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een ruim activiteitenaanbod. Doel is om de talenten van kinderen te ontdekken en te benutten,” aldus Ingrid de Vries, directeur van de Regenboog. “Onze slogan is niet voor niets ‘Talenten kleuren kinderen’.”

Samenwerken

“In het Kind Centrum werken verschillende partners met elkaar samen. Stichting Prisma, opvangorganisatie Partou en de Schoor zijn de grote partners binnen het Kind Centrum. Voor ouders fijn om kinderen op één plek te halen en te brengen of het nu gaat om onderwijs of opvang. Ook de doorstroom naar het onderwijs is logisch en dat is prettig voor kinderen. Ook werken we samen tijdens het voorbereiden van de thema’s.”

Meedraaien op school

“Voordat de kleuter bij ons op school komt, is er al contact. Kinderen van 3 jaar op de opvang of peuterspeelzaal mogen, als ze er aan toe zijn, meedraaien in het onderwijs. De pedagogisch medewerker gaat dan mee. Ouders vinden het fijn dat het kind kan wennen. Tijdens de warme overdracht van de pedagogisch medewerker wordt, met toestemming van de ouders, het kind besproken met de leerkracht zodat er een goede start gemaakt kan worden.”

“De lijntjes zijn kort”

- Ingrid

Meer dan onderwijs

“In sommige gevallen heeft een kind meer nodig dan alleen onderwijs. Op de Regenboog zijn daarom een ergotherapeut en logopedist werkzaam. Zo kunnen we zo vroeg mogelijk signaleren. De lijntjes zijn kort en dat is prettig voor de leerkrachten.De logopedist en ergotherapeut helpen de leerkrachten waar nodig. Ouders zien het als een prettige dienstverlening. Zij hoeven Almere Haven niet uit voor hulp voor hun kind.”

Creatieve vakken

“We combineren de groepen tijdens de creatieve vakken. Groepen 3/4/5 en 6/7/8 doen we door elkaar. We geven dan drama, muziek en handvaardigheid. Alle collega’s verzorgen één les en geven die aan alle groepen. De leerkracht kiest het onderdeel waar zijn talent ligt. Je haalt het beste uit de kinderen als je het beste uit jezelf haalt.”