Schoolwijzer 2019-2020


Onderwijsdoelen

'Talenten kleuren kinderen!' Dit is onze missie, de basis van waaruit...

Onderwijsresultaten

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets...

Onderwijskwaliteit

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen...

Onderwijsbehoefte

De Regenboog onderwijs maakt onderdeel uit van Kind Centrum...

Klachten en veiligheid

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u als ouder...

Ouderbijdrage en opvang

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn...

Leerplicht

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de...

Identiteit

De Regenboog is een open Christelijke school. Wij staan open...

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere gaat uit...