Talenten kleuren
ki
nderen

Jonge kinderen zijn nieuwsgierig. Zij willen graag de wereld ontdekken en onderzoeken. In Kind Centrum de Regenboog creëren we uitdagende spel- en leersituaties. Wij vinden het geweldig als een kind ontdekkend leert hoe bijvoorbeeld uit kikkerdril een kikker ontstaat of hoe een vulkaan tot uitbarsting komt. Prachtig om te zien als een kind hierover enthousiast aan de andere leerlingen of aan de ouders verslag doet.


We willen de talenten van de kinderen ontdekken en deze gebruiken om het leren van alle kinderen te bevorderen. De kinderen zijn allemaal verschillend en hebben dus ook ieder individueel iets anders van ons nodig. We willen het kind zien en begeleiden. Wij stemmen af op de leerstijl van het kind en op de persoonskenmerken, zodat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Op de Regenboog vullen we de rugtas van het jonge kind met kennis en vaardigheden. De leerling ontdekt zijn of haar kwaliteiten zodat straks de stap naar het voortgezet onderwijs vol vertrouwen gemaakt kan worden.


Een school is een gemeenschap, we hebben elkaar nodig. Dat is de reden dat de volgende quote ons zo aanspreekt: “It takes a village to raise a child”. We doen het graag met u samen.


Ik wens u veel leesplezier in ons digitaal magazine!

Ingrid de Vries

directeur Kind Centrum de Regenboog