Team, vakantie en studiedagen

Onze leerkrachten

Groep 1/2A

Juf Anne-Mieke

Leerkracht

Leerteamleider onderbouw

Groep 1/2A

Juf Tiemke

Leerkracht

Groep 1/2B

Juf Sophie

Leerkracht

Groep 1/2C

Juf Moniek

Leerkracht

Groep 1/2D

Juf Melissa

Leerkracht

Groep 1/2E

Juf Pauline

Leerkracht

Groep 1/2E

Juf Anne-Mieke

Leerkracht

Leerteamleider onderbouw

Groep 3A

Juf Mandy

Leerkracht

Groep 3B

Juf Corrie

Leerkracht

Groep 3B

Juf Moniek

Leerkracht

Groep 3C

Juf Nathalie

Leerkracht

Groep 3C

Juf Linda

Leerkracht

Afwisselend

Groep 3C

Juf Suzanne

Leerkracht

Groep 4A

Juf Lara

Leerkracht

Groep 4A

Juf Anne-Wil

Leerkracht

Groep 4B

Juf Fiona

Leerkracht

Groep 5A

Juf Anne-Wil

Leerkracht

Groep 5A

Juf Irene

Leerkracht

Leerteam leider middenbouw

Groep 5B

Juf Anne-Wil

Leerkracht

Groep 5B

Juf Daisy

Leerkracht

Groep 6A/7A

Juf Daniëlle

Leerkracht

Onderwijskundig medewerker

Schoolopleider

Groep 6A/7A

Juf Djara

Leerkracht

Groep 6B

Juf Marinka

Leerkracht

Groep 6B

Juf Anne-Wil

Leerkracht

Groep 7B

Juf Lynn

Leerkracht

Groep 8A

Juf Marjolein

Leerkracht

Onderwijskundig medewerker

Leerteamleider bovenbouw

Groep 8A

Meester Billy

Leerkracht

Leraarondersteuner

Groep 8B

Juf Linda

Leerkracht

Groep 8B

Juf Daniëlle (Daan)

Leerkracht

Intern begeleider

Plusgroep leerkracht

Juf Dewi

Onderwijsassistent

Meester Remy

Leerkracht

Vakdocent gym

Ingrid de Vries

Directeur

Gerda Niewenhuis

Administratie

Annemarie Zwierstra-Hemstra

Conciërge