Onderwijs, opvang en ontmoeting

“We spreken dezelfde taal”

“Sterrenschool De Ruimte is een Integraal Kind Centrum, kortweg IKC. We bieden onderwijs, opvang en ontmoeting in hetzelfde gebouw,” zo legt IKC-regisseur Aletta uit. “Heel simpel gezegd betekent het dat we 50 weken per jaar open zijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Onze openingstijden zijn van 7.00 tot 19.00 uur.”

Postief gedrag

“Sterrenschool De Ruimte is een Integraal Kind Centrum, kortweg IKC. We bieden onderwijs, opvang en ontmoeting in hetzelfde gebouw,” zo legt IKC-regisseur Dieuwke Fokkema uit. “Heel simpel gezegd betekent het dat we 50 weken per jaar open zijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Onze openingstijden zijn van 7.00 tot 19.00 uur.”

Flexibele vakanties

“De Ruimte doet mee aan een pilot van het ministerie voor flexibele onderwijstijden. Wij hanteren flexibele vakanties. Zes weken kunnen flexibel worden opgenomen. Het gaat om de herfstvakantie, voorjaarsvakantie, twee weken in mei en de eerste en laatste week van de zomervakantie. We kijken goed of de aanvraag past bij het kind. Voor heel veel kinderen is het niet goed dat ze zes weken vakantie hebben, daarom werkt dit systeem heel prettig.”

“Ons aanbod is zo divers mogelijk”

Juf Aletta

Doorgaande lijn

“Door goede samenwerking met Partou is er een doorgaande lijn voor kinderen vanaf 3 jaar die naar het basisonderwijs gaan. Met de peutergroep, de kinderopvang en groep 1 en 2 bereiden we thema’s voor. Kinderen van 3 jaar draaien als zij in er hun ontwikkeling aan toe zijn, al een aantal ochtenden in het onderwijs mee in de 3+ groep. De pedagogisch medewerker komt mee en ondersteunt de groep. Zo gebruik je elkaars expertise en dat komt de kinderen ten goede.”

Rijk aanbod

“Ons aanbod is zo divers mogelijk. Om dit tot stand te brengen, werken we samen met De Schoor, Stad & Natuur, Kleur in Cultuur en het wijkteam van de gemeente Almere. In school hebben we een Tech lab, Art lab en Green lab. Na schooltijd zijn er activiteiten waar kinderen aan deel kunnen nemen. Het is een rijke diversiteit aan activiteiten als sport, spel, kunst, dans, drama, natuur, techniek en koken. Dat maakt het onderwijs erg rijk. Deze mooie en moderne middelen worden ook door externe partijen gebruikt.”